fredag, januari 07, 2005

arroganta rockstjärnor har inget på karlheinz


(Från stockskatteberg.html.)

I partituret men också i beskrivningen av operan Licht förekommer ofta ordet Formel. Kan du förtydliga vad du menar med det?
Det är uppenbart att du inte har läst många av mina böcker (som är tio volymer text om musik). I dessa böcker, speciellt volymerna 5-6 som jag skickar dig, finner du mycket exakta svar till din fråga. (...) [Sjukt långt svar följer.]

(...)

Vilket är det verkliga arvet som du tänker överlämna till de musiker och tonsättare som kommer efter dig?
Lyssna till mina 93 CD, läs mina c:a 180 tryckte partitur, läs mina 10 volymer text om musik, titta på mina c:a 1200 filmer, studera fotoarkiven, undersök skisserna… det skulle behövas 50 år eller mer om du verkligen vill veta vad jag vill överlämna.

---

Sidenote:
This seems to be an interesting resource on Mr. Stockhausen: stockhausen multimedia.