lördag, december 30, 2006Sten Sandell skriver om 2006 på soundofmusic.nu. Jag har egentligen ingen relation till hans musik (jag såg hans trio för drygt ett år sedan och det var bra). Det är konstigt, jag vet inte riktigt vem han syftar på och inte heller var han vill komma, men det kanske är så att ibland är missnöje litet uppfriskande. Det kan också vara så att jag låter mitt eget missnöje eka genom Sandells ord och att det känns bra. Men samtidigt är det inte helt OK eftersom jag vill kunna rikta min energi mot det positiva och GODA.